» Organizatorzy
» Patronaty honorowe
» Patronaty medialne
» Festiwal wspieraja
» Aktualnosci
» Konkursy
» Goscie Festiwalu
» Program festiwalu
» Wazne terminy
» Werdykty jury konkursów
» Wystawy Festiwalowe
» Kontakt
» Noclegi w Toruniu
» Festiwal z roku 2008
» Festiwal z roku 2009

11 stycznia 2011
Relacja z Festiwalu na ...
zobacz wiecej »



7 stycznia 2011
O Festiwalu w programie ...
zobacz wiecej »



5 stycznia 2011
 Podsumowanie Festiwalu na ...
zobacz wiecej »

GRZEGORZ LEŚNIEWSKI

Urodzony w 1972 roku w Lublinie. Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS na kierunku biologia środowiskowa - praca magisterska z zakresu herpetologii. Obecnie pracownik dużej firmy farmaceutycznej w Warszawie.

Od 1985 związany z ruchem ornitologicznym i ekologicznym. Aktywny członek wielu organizacji takich jak: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, Sekcja Ornitologiczna PTZool, Kuling, Akcja Bałtycka, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Liga Ochrony Przyrody, Straż Ochrony Przyrody.

Na początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczął regularną współpracę z biurem Bird Service, jako pilot wycieczek zagranicznych o tematyce ornitologicznej i ogólnoprzyrodniczej. W 1998 r. został przyjęty do Związku Polskich Fotografów Przyrody – początkowo w Okręgu Lubelskim, a od 2003 w Okręgu Mazowieckim.

Fotografuje od 1994 roku, najpierw wyłącznie ptaki, a później inne zwierzęta, krajobraz, rośliny. Głównym celem jego fotograficznych poczynań jest przyroda Polski. „Im dłużej fotografuje polską przyrodę, tym wyraźniej dostrzegam jak wiele jeszcze przede mną. Tematów i wrażeń wystarczy mi na pewno do końca życia J.” W jego pasji liczy się przede wszystkim możliwość obcowania z naturą, dlatego fotografuje wyłącznie dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku. W jego portfolio nie znajdziecie Państwo zdjęć zwierząt oswojonych, czy trzymanych w niewoli, mimo tego że stanowią one istotny element fotografii komercyjnej.

Od dwóch lat realizuje projekt fotografowania na wolności największych polskich drapieżników: wilka, niedźwiedzia i rysia. „To najcięższe wyzwanie jakiego się do tej pory podjąłem i jednocześnie najbardziej ekscytujące. Na brak adrenaliny nie będę mógł narzekać przez następnych kilka lat!”

Swoje prace publikował w wielu czasopismach, przewodnikach, albumach krajoznawczych i kalendarzach oraz w książkach i wydawnictwach popularno-naukowych.

Autor cyklu diaporam zatytułowanych „Przez Puszcze i Bagna” stanowiących barwną opowieść o przyrodzie Polski i jej osobliwościach. Zabacz więcej…

Na początku roku 2008, Grzesiek, jako jedyny Polak, zaproszony został do udziału w programie Wild Wonders of Europe (Dzikie Cuda Europy). Wild Wonders of Europe to największe na świecie przedsięwzięcie związane z fotografią przyrodniczą. W ramach projektu przez prawie 2 lata 55 wybitnych fotografów przyrody będzie poznawać i uwieczniać bogactwo natury, ale nie ich rodzimych stron, lecz innych zakątków kontynentu. Ich celem jest ukazanie niezwykłego dziedzictwa natury Europy i rozbudzenie większej troski o jej ochronę.


tytuł pracy:
Apodemus agrarius

tytuł pracy:
Haliaetus albicilla 

tytuł pracy:
Upupa epops

tytuł pracy:
Canis lupus

tytuł pracy:
Lyrurus tetrix

tytuł pracy:
Tetrao urogalus

tytuł pracy:
Haliaetus albicilla i
Corvus corax

tytuł pracy:
WWE

tytuł pracy:
WWE

tytuł pracy:
WWE